Angstige patiënten

Angst voor de tandarts komt nog steeds veel voor. Dit kan te maken hebben met nare ervaringen in het verleden of mensen in uw omgeving die nare ervaringen hebben meegemaakt. Het is heel lastig om deze angst te overwinnen en voor veel mensen kan het daardoor een enorme drempel zijn om naar de tandarts te gaan. Het gevolg is vaak dat men door deze angst helemaal niet (meer) naar de tandarts gaat en uiteindelijk wel “moeten” wanneer men pijnklachten krijgt. Dit maakt de drempel vaak nog veel hoger voor patiënten waardoor de angst alleen nog maar meer toe neemt.

Wij hebben veel ervaring met angstige patiënten en kunnen daarbij goede begeleiding bieden. Alleen al door de stap te nemen om hierover te praten met de tandarts kan die drempel voor u al aanzienlijk verlagen. Het opbouwen van een goed en vertrouwd gevoel met de praktijk en de tandarts is heel belangrijk om over uw angst heen te kunnen komen.

Wilt u graag behandeld worden maar heeft u behoefte aan begeleiding in verband met uw angst, neem gerust contact met ons op zodat wij de mogelijkheden met u kunnen bespreken.

a