Huisregels

Natuurlijk doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk tandheelkundige zorg te verlenen. Wij hanteren daarom een aantal huisregels binnen onze praktijk.
Indien u zich als nieuwe patiënt bij ons inschrijft, geeft u ons automatisch toestemming om gegevens over u en uw gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen mondzorg. Deze toestemming omvat mede het volgende:

  • Het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in uw patiëntendossiers;
  • Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  • Verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van uw behandeling.

Wij werken standaard met een Factoring genaamd Mijn anders nota. Wij sturen onze declaraties in via Mijnandersnota.nl, zij sturen uw nota altijd eerst naar de verzekering en u ontvangt vervolgens een digitale nota met uw eventuele eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover zie onze pagina; Tarieven & Betaling

Indien u ons doordeweeks in de ochtend belt in verband met een pijnklacht, zullen wij u dezelfde dag nog helpen. Heeft u een pijnklacht en is de praktijk gesloten, dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende tandarts via 020 303 45 00.

Het is van belang dat wij ten alle tijden op de hoogte blijven van veranderingen in uw gezondheid omdat dit consequenties kan hebben voor eventuele behandelingen. Wij vragen u daarom indien er veranderingen zijn, deze aan ons door te geven. Gebruikt u medicatie, dan ontvangen wij hiervan graag een overzicht voor in uw dossier.

Wij proberen u op tijd te behandelen en de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wij reserveren tijd voor u en vragen u dan ook om op tijd op uw afspraken te komen.
Indien u een afspraak niet kunt nakomen vragen wij u om minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Afspraken langer dan 45 minuten dient u minimaal 48 uur van tevoren af te bellen. Afspraken die u niet nakomt of niet tijdig afzegt, brengen wij in rekening.
Afspraken dienen zoveel mogelijk telefonisch afgemeld te worden.

Wij proberen u een aantal dagen voor uw afspraak te herinneren per sms. Echter is dit een extra service waaraan geen rechten kunnen worden ontleent. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw afspraken.